Anestezide Güvenirlik Arttırılabilir mi?

 
 
 

ANESTEZİDE GÜVENİRLİĞİN ARTTIRILMASI

 

Anesteziye ait girişimsel işlemlerinin tümünde bir ortak amaç vardır. Günümüzde bile cerrahi işlem hasta için bir stres ve ağrı yönünden risksel bir girişimdir. Bu nedenle anestezi, cerrahi işlem (ameliyat) sırasında kişinin ağrı duymasını engelleyen (önleyen) bir bilim dalı olarak yerini almıştır.

Gerek cerrahinin bizzat kendisi, gerekse anestezi teknikleri ve bu amaçla kullanılan ilaçlar insanda (organizmada) bir takım istenmeyen, olumsuz olabilecek etkilere sahiptir.Bunlar ile vücudun bazı organ ve sistemleri de olumsuz etkilenebilirler. Amaç bunları en küçük düzeyde tutmak olacaktır.Günümüzde kullanılan tekniğe ve anestezik ilaçlara bağlı olarak, özellikle cerrahinin (ameliyatın) yerine göre başta genel anestezi uygulamalarında istenmeyen etki ve sorun olarak bulantı yada kusmayı örnek olarak ele alacak olursak ;  Bu sıkıntı % 70 lere kadar gözlenebilir bir sorun olabilecektir. Ancak, günümüzde gelişmiş ilaçların kullanımı, ek önleyici tedavi ve önlemlerin alınması ile bu görülme sıklığını % 10 lara hatta sıfıra yakın değerlere çekmek mümkün olabilecektir (premedikasyon uygulaması gibi – anestezi öncesi hasta viziti).

Bu tıp dalının ihtisasını almış olan biz anestezi uzmanları, cerrahi ağrının kaldırılmasını sağlarken ayni zamanda ameliyat seyri yada sonrasında doğabilecek yan etki ve istenmeyen bazı olayları kontrol altında tutarak, özellikle ameliyat sonrası cerrahi ağrısını dayanabilir seviyede tutulmasında elden gelen gayret ve çabayı gösteren kişiler olarak sizlere hizmet veren sağlık personeliyiz.

 

Bu sebeple anestezi uygulamalarında güvenirliğin sağlanmasında öncelikli olarak ;

1 – İşin lokomotifi olan bizleri var olan başka rahatsızlıklarınızla beraber, yapılacak cerrahi işleme uygun anestezi tekniği belirlenmesinde operasyon öncesi dönemde ziyaret etmeniz, gereğinde muayene olmanız ve gerekli tetkiklerin yapılması ile başlar (operasyon öncesi anestezi viziti).Bu ifadeyi “her hastaya ve cerrahiye uygun anestezi planı yapılması” olarak tanımlayabiliriz.Burada temel ilke hastanın var olan o anki tıbbi durumunun masaya yatırılmasıyla sağlanır (Sıklıkla ilgili sağlık kurumlarında anestezi poliklinikleri mevcuttur , gereğinde danışınız).

Anestezi uzmanı gerek görürse var olabilen diğer hastalıklarınız için başka dallardan konsültasyon isteyebilir.Ek tahlil ve incelemeler için talepte bulunur.Sonra cerrahınızla görüşüp, sağlık durumunuza, cerrahi yer ve tipine göre size ait anestezi risk sınıflamasını (sizin için en uygun ve en güvenilir yöntemi) belirleyerek bir program hazırlar – bakınız, anestezi riski – ASA sınıflaması -.

Genel anlamda bu riski, hasta ne kadar sağlıklı ise ve cerrahi ile uygulanacak anestezi tekniğinden organ ve sistemleri ne kadar az etkileniyorsa risk de o denli az olur yaklaşımı ile açıklayabiliriz.

2 – Eldeki imkanlar , teknik donanım, personel gereksinimi

Ameliyathanelerde ileri teknoloji anesteziye ait sistem ve cihazların bulunması güvenirliği sağlayan en önemli parametredir.Deneyimli anestezi ekibiyle bu cihazlar birleşince anestezi ve cerrahi risk en aza indirilmiş olacaktır.Operasyon sırasında özellikle solunum , dolaşım ve sinir sistemine ait ayrıca diğer sistemlere ait (boşaltım sistemi – böbrek , ısı merkezi vs) izlemler yani bunların detaylı monitörizasyonu ile bu güvenirlik pekişecektir.Bazı sorunlar erkenden tesbit edilerek tedavisi yapılabilir!. Anestezi uygulamaları ekip işidir, yardımcı sağlık elemanlarının ve ek personelin varlığı ayrıca güvencede ek unsur olabilmektedir.

3 – Cerrahi girişimin ( ameliyatın ) tipi , büyüklüğü ve süresi ; Bunun sınırları artıkça sorunlarda artar..

4 – Tabiî ki kendinize ait faktörler   : Genel durumunuz ve yandaş hastalıklarınız.

 

Günün birinde herhangi bir nedenle cerrahiye gidebileceğinizi unutmayın.

Organlarınıza ve kendinize bakmak, sağlıklı olmak kendinize karşı olan en önemli görevinizdir. Sağlıksız bir cerrahi hastada sorun ve riskler kaçınılmaz olabilir.Şeker hastası iseniz kan şeker seviyelerinizin kontrol altında tutulması, tansiyon hastası iseniz değerlerin makul seviyede tutulması için planlı olan tedavi ve kontrollerinizi aksatmayın.Sigara içiyorsanız bazı olumsuzlukların yaşanacağı gerçeğinden kaçamazsınız !..Başarıda bu faktörler, her tür riskin en aza indirlmesinde büyük rol oynar.Kısaca kendi sağlığınıza saygılı olun..

5 – Kişisel deneyim, dikkatsizlik, ilgisizlik, yorgunluk vs. gibi insana ait nedenlerden kaynaklanan sorunlar..

Bunu ameliyat ekibi için (cerrah dahil) genişletmek mümkündür.Yaşanılan sorunların bir bölümü bu ve benzeri, telafisi erken dönemde düzelebilir hata ve insan faktörü kaynaklı sebeplidir.

6 – Ameliyat sonrası erken dönem bakım (ayılma – derlenme odaları, servis hasta bakımları)

 

İlgili servislerde hastaların profesyonel ekip tarafından periodik bakım ve gerekli tedavilerinin izlenerek yapılması doğal olarak sorun ve riskleri en aza indirir.

Tüm bu bilgilerin ışığı altında amaç, anestezi ve cerrahinin hasta açısından en az travmatik olması temennisidir.

Ülkemizde trafik teröründen yaşanan sorun ve insan kayıplarının sayısal oranı yanında, cerrahi ve anestezi sorun ve sıkıntılarının sayısal oranı karşılaştırıldığında trafik terörü lehine uçurumsal büyük farkın önemi ayrıca düşünülmesi gereken acı bir gerçektir.bunu da konuya dahil etmek istedim..,

Sağlıcakla kalınız…

 
 
 

– Sayfa Başına Dön –

önceki sayfa | sonraki sayfa