Anestezist ve Hasta Diyologları-Beklentiler

 
 
 

ANESTEZİ UYGULAMALARINDA DOKTOR VE HASTA ARASINDAKİ KARŞILIKLI BEKLENTİLER ?

 

 

Bir cerrahi müdahaleye maruz kaldığımızda özelliklle o cerrahi işlem sırasında bize bir anestezi uygulanacak ise, gerek anestezi uzmanının hastasından gerekse hastanın anestezi uzmanından bir takım beklentileri ve istemleri olacaktır.

Bıçak altına 3 kez yatmış ve her ikisinde de anestezi almış bir doktor hastanın (yani benim) bu tıp dalındaki 25 yıllık deneyimlerini ve karşılıklı beklentilerin en önemlilerini  sizilerle paylaşayım.

 
 Bir hasta olarak anestezi alacak isem anestezi ekibinden ne beklerdim / isterdim ?

 • Öncelikle bana anestezi girişimini uygulayacak kişinin kimin olacağını bilmek isterdim (hekim ile tanışma).
  Yasal uygulama ve mevzuat gereği ; anestezistin bulunduğu ortamlarda 1.inci derecede sorumluluk net olarak doktor adına konmuştur.Ekipte yer alan teknisyen arkadaşlar, adımıza sorumluluğu alıp görevlerini icra ederler.Baazen koşullar gereği hastanelerin bir bölümünde anestezist bulunamamaktadır.Anetezi teknisyen sorumluluğu cerrahi ekip başında olanındır!.
 • Anesteziyi verecek kişinin (hekim) mümkün ise uygulamanın en az 1 gün öncesi benimle tanışmasını beklerdim.Bana ait hasta dosyamı, tetkiklerimi incelemesini ve gerek gördüğü muayeneyi yapmasını isterdim.Eğer yandaş (cerrahi harici) bir rahatsızlığım da mevcut ise, yine doktorumun gerek görmesi halinde ilgili klinikle konsülte edilmemi bekleyebilirdim.
 • Yaptığı inceleme ve muayenesinde (biz buna premedikasyon = anestezi öncesi değerlendirme diyoruz) ameliyatım için hangi anestezi tekniğinin (genel yada bölgesel) uygun olabileceğini ayrıca, benim sağlık halim ve cerrahi durumuma göre tekniğin belirlenmesindeki isteğimin ne kadar etkili olabileceğini bilmek isterdim.Önerilen tekniğin risklerini ve olası sonuçlarını, varsa buna alternatif diğer yöntemin ne olduğunu bilmek isterdim.Red ettiğim tekniğin uygulanamayışı sonucu bende yarttığı sorunların ne olabileceğini öğrenmek isterdim.
 • Her iki tekniğin uygulanabilir olması durumunda her iki tekniğin avantaj ve dezavantajların neler olduğunu, kendisinin olacaksa seçimde yönlendirmedeki desteğini beklerdim.Önerilmeyen bir tekniği tercih edeceksem, diğer alternatif uygulamaya göre bu tekniğin bana getireceği olumsuzlukları net olarak bilmek isterdim.Tüm bunlar sonrası belirlediği anestezi riskinin seviyesini öğrenmek isterdim.
 • Gerek ameliyat gerekse anesteziye ait kafamda bir soru işaretinin kalmadığını, ekibimin güvenilir olduğunu bilmek ve söylemek isterdim.
 • Ameliyat sonrası gelişecek cerrahi ağrıda bana ne kadar ve olanakları gereği hangi yöntemle yardımcı olabileceğini bilmek isterdim.

 

Bir anestezi uzmanı olarak ben hastamdan ne beklerdim / isterdim ?

 • Öncelikle hastamla ilk tanışmadan – premedikasyon – hemen sonrası, bana güven duyabildiğini gözlemlemek ,bunu bilmek isterdim  tabii bu duyguyu oluşturabilecek zemini hazırlayarak)
 • Bana karşı samimi olmasını, hastalığı yada genel sağlığı ile ilgili gizleyici / unutulmuş bir konumda olmamasını beklerdim.Kullandığı kötü alışkanlıkları dahil her tür ilaç ve kimyasal madde alımını bilmek isterdim.Varsa en ufak çözülmemiş bir anestezi endişesinin ne olduğunu ve bunun birlikte çözüm yolları arayarak hallini isterdim.
 • Genel sağlığı, çalışma koşullarım ve hastanın cerrahisi itibariyle kendisine belirlediğim anestezi tekniğinin (genel / bölgesel anestezi) onun açısından en uygun ve güvenilir olacağını, oluşabilecek tekniğe ait sorun ve komplikasyonları ile onun yanında olacağımı bilmesini isterdim.Hiç bir tıbbi girişimin (anestezi dahil) % 100 risksiz olamayacağını kendisine belirlediğim anestezi riski ile (ASA skalası) ameliyatının optimal koşullarda tamamlanabilmesi konusunda elimden geleni yapacağımı bilmesini isterdim.
 • Cerrahisi sonrası gelişebilecek ağrısı (çalışma şartlarım gereği) dahil, yaşayabileceği bazı sorunlarda (bulantı kusma gibi) destek olabileceğimi bilmesini isterdim.
 • Yapacağım her türlü tıbbi girişimin kendisi alehine olmayacağını, zarar ve yarar oranları göz önüne alındığında yararlarının ağır olduğu seçenekte kalabileceğimi bilmesini isterdim..

 

İşte bunlar hasta doktor ilişkilerinde temel olabilen beklentilerdir..Bu beklentilerin her iki taraf için gerçekleşmesi dileklerimle..

 
 
 

– Sayfa Başına Dön –

önceki sayfa | sonraki sayfa