Yoğun Bakım Üniteleri

 
 

YOĞUN BAKIM ( REANİMASYON ) SERVİSLERİ 

 

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

 

Genelde her hastanede özellikle cerrahi servislerde operasyon sonrası hastaların takip edilip, daha sonra servis ve odalarına verildiği, halk arasında ve hatta hastane personelince de konuşma diline yanlış olarak girmiş, hasta bakım odalarıdan (anestezi uyanma servisi – cerrahi sonrası derlenme servisi vs.) farklı olan, özellikli servislerdir.

Özellikleri itibariyle gerçek yoğun bakımlar ( reanimasyon üniteleri ) :

· Sebep olan (var olan) asıl hastalık geçinceye kadar yaşamsal fonksiyonlardan bir yada birkaçının, yapay olarak veya destek ile sürdürülmesi gerekli hastaları barındırırlar, ve hastaların tedaviyle düzelebilir olmaları beklentilerin en önemlisidir.

· Bu hastaların sürekli olarak yaşamsal (vital) fonksiyonları, özel gözlem metodlarıyla (monitörize edilme) izlenmelidir.

· Özel bakım ve özel personel tarafından aralıksız gözlem & tedavi mevcuttur.

· Bu hastalarda her an her şey ( komplikasyon ) olabileceği beklentinsi unutulmamalıdır.

Bu servislerde hastalar;

Dolaşım sistemleri, solunum sistemleri, nörolojik durumları (bilinç düzeyleri), karaciğer böbrek fonksiyonları periodik olarak izlenmekte ve kayıt altında tutulan hasta grubunda yer alırlar.

Hastalığın tipi, derecesi, hastanın fizik yapısı, tedaviye verdiği yanıt, tedavi şekli ve süresi gibi çok yönlü etkenlere bağlı olarak hastanın prognozu ( geleceği ) değişkenlik gösterir.

 

Bir gruplandırmaya göre :

1.grup yoğun bakım hastaları :

Hiçbir sınırlama getirmeksizin maksimum tedavinin uygulandığı gruptur. Yoğun bakıma alınan tüm yeni hastalar gibi..

2.grup yoğun bakım hastaları :ilk grubun altındaki sınıflamadır.

3.grup yoğun bakım hastaları : Aktif ve özel olan tedavinin kesildiği,özellikle belirli yakınmalara (ağrı kesilmesi gibi) yönelik minimal tedavinin gerektirdiği hasta grubunu kapsar.

4.grup yoğun bakım hastaları :Tedavinin tamamen kesildiği, ümitsiz vakalar içindir (beyin ölümü).

Bu ünitelerde anestezi uzmanı, cerrah, dahili birimler ile laboratuar brimleri birbirleri ile koordineli çalışmaktadır.Gereğinde başka dallardan konsültan amaçlı yararlanım da olur.Ünite olarak en az  6 – 8 yataklı servislerdir.Buralarda hizmet uzman hekimlerce, 24 saat kesintisiz verilir.Ayrıca hastanelerin yoğun işleyişinden uzakta bir yerde, müstakil bir alanda bulunmalıdırlar.Hasta başına  20 m² alan içerirler ve her hasta için tüm gözlem monitörizasyonu ayrı ayrıdır.

Genelde belli bir süre için (yaklaşık 1 gün) maksimum tedavi, sonrası yeniden değerlendirilen hasta grubunu içerir.Bu gruba tedavi şansı az olan hastalar girecektir.

 

Hangi hastalar yoğun bakım gerektirir ?

· Akut metabolik bozukluklar
· Dolaşım yetmezlikleri – şok
· Çoklu ciddi travma
· Derin bilinçsizlik halleri
· Ağır mide barsak kanamaları
· Cerrahi sonrası gelişen ağır komplikasyonlar
· Zehirlenmeler
· Tetanoz
· Kalp akciğer canlandırma sonrası
· Akut karaciğer – kalp – böbrek yetersizlikleri ile ilgili hastalardır..

 
 
 

– Sayfa Başına Dön –

önceki sayfa | sonraki sayfa